Xơ dừa miếng

images-3

Giá: Liên Hệ

Sơ dừa miếng (sợi sơ dừa kéo sợi)dùng để cặp trụ lan rất tốt, giử ẩm, không đọng nước, lâu mục,…